Kohlrauschia

Genus
Scientific Name: Kohlrauschia (Family 1)
See Petrorhagia