Crypteronia

Genus
Scientific Name: Crypteronia Blume. (Crypteroniaceae)