Loudonia

Genus
Scientific Name: Loudonia (Family 1)
See Glischrocaryon