Stuartia

Genus
Scientific Name: Stuartia (Family 1)
See Stewartia