Dymondia

Genus
Scientific Name: Dymondia Compton. (Asteraceae)