Asclepias

Genus
Scientific Name: Asclepias L. (Apocynaceae)