Bilderdykia

Genus
Scientific Name: Bilderdykia (Family 1)
See Fallopia