Godetia

Genus
Scientific Name: Godetia (Family 1)
See Clarkia