Xylosma

Genus
Scientific Name: Xylosma G. Forst. (Salicaceae)