Aextoxicon

Genus
Scientific Name: Aextoxicon Ruiz & Pavon. (Aextoxicaceae)