Oryzopsis hymenoides

Species
Scientific Name: Oryzopsis Michaux. (Poaceae) hymenoides Ricker.
See Achnatherum hymenoides