Asteropeia

Genus
Scientific Name: Asteropeia Thouars. (Asteropeiaceae)